سرویس ها

خدمات ممبر تلگرام (دستی✋)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
2 ⭐ ممبر فیک تلگرام با کیفیت | تضمین 90 روز عدم لفتی | سرعت بالا توضیحات 80,000  تومان 10000/500 فعال
4 ممبر فیک عادی | ریزش طبیعی | سرعت متوسط توضیحات 45,000  تومان 5000/500 فعال
6 ممبر فیک ارزان | ریزش زیاد | سرعت متوسط توضیحات 35,000  تومان 5000/500 فعال
88 ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام توضیحات 50,000  تومان 30000/1000 فعال
114 ممبر اداجباری کانال عمومی تلگرام توضیحات 60,000  تومان 10000/1000 فعال
117 ممبر ادلیست گروه عمومی تلگرام توضیحات 80,000  تومان 10000/1000 فعال
خدمات ویو تلگرام (خودکار🤖)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
15 ویو تک پست تلگرام | مناسب برای 1 پست | سرعت بالا | استارت آنی توضیحات 1,200  تومان 70000/300 فعال
39 ویو تک پست تلگرام | مناسب برای 1 پست | سرعت بالا | استارت آنی | سرور 2 توضیحات 1,200  تومان 1000000/300 فعال
112 ویو 10 پست تلگرام | 10 پست آخر کانال | سرعت بالا توضیحات 10,000  تومان 500000/1000 فعال
36 ویو 20 پست تلگرام | 20 پست آخر کانال | سرعت بالا توضیحات 19,000  تومان 50000000/300 فعال
37 ویو 50 پست تلگرام | 50 پست آخر کانال | سرعت بالا توضیحات 35,000  تومان 100000000/300 فعال
38 ویو 100 پست تلگرام | 100 پست آخر کانال | سرعت بالا توضیحات 50,000  تومان 100000/1000 فعال
خدمات ویو تلگرام (دستی✋)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
7 ⭐ ویو تک پست تلگرام | مناسب برای 1 پست | سرعت بالا توضیحات 1,000  تومان 70000/500 فعال
8 ⭐ ویو 10 پست تلگرام | 10 پست آخر کانال | سرعت بالا توضیحات 9,000  تومان 70000/500 فعال
9 ⭐ ویو 20 پست تلگرام | 20 پست آخر کانال | سرعت بالا توضیحات 16,000  تومان 70000/500 فعال
10 ⭐ ویو 50 پست تلگرام | 50 پست آخر کانال | سرعت بالا توضیحات 30,000  تومان 70000/500 فعال
113 ⭐ ویو 100 پست تلگرام | 100 پست آخر کانال | سرعت بالا توضیحات 50,000  تومان 100000/500 فعال
خدمات ری اکشن تلگرام (خودکار🤖)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
91 ری اکشن مخلوط | مثبت 👍❤🔥🎉😁 توضیحات 50,000  تومان 600000/100 فعال
45 ری اکشن مخلوط | منفی 👎😱💩😢🤮 توضیحات 50,000  تومان 100000/100 فعال
47 ری اکشن لایک 👍 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
48 ری اکشن قلب ❤ توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
49 ری اکشن اتش 🔥 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
60 ری اکشن 😭 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
50 ری اکشن دیسلایک 👎 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
51 ری اکشن پارتی 🎉 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
52 ری اکشن 🤩 توضیحات 50,000  تومان 100000/30 فعال
53 ری اکشن 😱 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
54 ری اکشن 😁 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
55 ری اکشن گریه 😢 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
57 ری اکشن 🤮 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
56 ری اکشن 💩 توضیحات 50,000  تومان 100000/20 فعال
خدمات ری اکشن تلگرام (دستی✋)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
12 ⭐ ری اکشن تلگرام | ایموجی انتخابی شما | سرعت بالا توضیحات 60,000  تومان 2000/20 فعال
خدمات نظرسنجی و رای تلگرام (دستی✋)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
11 ⭐ نظرسنجی و رای تلگرام | برای گزینه انتخابی شما | سرعت بالا توضیحات 50,000  تومان 2000/10 فعال
خدمات فالوئر اینستاگرام (خودکار🤖)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
66 فالوئر اینستاگرام | استارت آنی | پر سرعت __ کیفیت عالی _ سرور 1 توضیحات 45,000  تومان 100000/100 فعال
68 فالوئر اینستاگرام | استارت آنی | پر سرعت __ کیفیت عالی _ سرور 2 توضیحات 45,000  تومان 5000000/100 فعال
65 فالوئر اینستاگرام | استارت آنی | پر سرعت __ کیفیت متوسط توضیحات 30,000  تومان 50000/100 فعال
69 فالوئر اینستاگرام | استارت آنی | کیفیت پایین _ سرور 1 توضیحات 22,000  تومان 20000/100 فعال
70 فالوئر اینستاگرام | استارت سریع | کیفیت پایین _ سرور 2 توضیحات 20,000  تومان 50000/100 فعال
خدمات فالوئر اینستاگرام (دستی✋)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
76 فالوئر ایرانی اینستاگرام | کیفیت عالی توضیحات 45,000  تومان 50000/200 فعال
115 فالوئر خارجی اینستاگرام | کیفیت عالی _ مناسب سفارشات خیلی بالا و سرعتی توضیحات 55,000  تومان 1000000/500 فعال
خدمات لایک اینستاگرام (خودکار🤖)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
62 لایک پست | استارت آنی | پر سرعت __ کیفیت عالی _ سرور 2 توضیحات 20,000  تومان 200000/100 فعال
61 لایک پست | استارت آنی | پر سرعت __ کیفیت عالی توضیحات 20,000  تومان 80000/100 فعال
63 لایک پست | استارت آنی | پر سرعت __ کیفیت خیلی خوب توضیحات 17,000  تومان 100000/50 فعال
34 لایک پست | استارت آنی | پر سرعت __ کیفیت خیلی خوب _ سرور 2 توضیحات 17,000  تومان 100000/100 فعال
خدمات لایک اینستاگرام (دستی✋)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
77 لایک ایرانی اینستاگرام | کیفیت عالی توضیحات 18,000  تومان 10000/100 فعال
خدمات ویو اینستاگرام (خودکار🤖)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
24 ویو پست عادی + IGTV + Reels | استارت آنی | پر سرعت __ سرور 1 توضیحات 15,000  تومان 100000000/300 فعال
خدمات ویو اینستاگرام (دستی✋)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
78 ویو پست عادی + IGTV + Reels | کیفیت عالی توضیحات 15,000  تومان 1000000/500 فعال
خدمات کامنت اینستاگرام (خودکار🤖)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
71 کامنت دلخواه شما | استارت آنی | پر سرعت توضیحات 80,000  تومان 10000/10 فعال
72 کامنت ایرانی رندوم | مناسب برای پست های خرید محصول توضیحات 60,000  تومان 10000/10 فعال
73 کامنت ایرانی رندوم | احوال پرسی توضیحات 60,000  تومان 10000/10 فعال
خدمات کامنت اینستاگرام (دستی✋)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
79 کامنت دلخواه شما | کیفیت عالی توضیحات 80,000  تومان 5000/50 فعال
خدمات ریچ ، ایمپرشن ، شیر ، سیو اینستاگرام (خودکار🤖)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
74 شیر پست اینستا | instagram shares توضیحات 25,000  تومان 150000/100 فعال
75 ریچ + ایمپرشن پست | Instagram Reach + Impressions توضیحات 15,000  تومان 1000000/100 فعال
شماره مجازی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
92 کشور آمریکا Usa توضیحات 25,000,000  تومان 100/1 فعال
94 کشور کانادا Canada توضیحات 35,000,000  تومان 100/1 فعال
109 سایر کشورها _ مراجعه به پیوی پشتیبان سایت توضیحات 1,000,000  تومان 1/1 فعال
پرمیوم [ لینکی ] ( بدون نیاز به لاگین و چنج شماره )
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
116 ⭐️ پرمیوم 1 ساله ( 1.1 میلیون تومان ) توضیحات 1,100,000,000  تومان 10/1 فعال
اولین امتیاز رو بده!